Rauhaniemi

Alueen halki ja sen reunalla kulkee helppokulkuisia polkuja. Rauhaniemen kärjessä on rannassa veneitä.

Info

Iso-Kukkasen järven ja Immiläntien välisellä alueella

Saavutettavissa linja-autolla

Alueen halki ja sen reunalla kulkee helppokulkuisia polkuja

Rauhaniemen luonnonsuojelualue rauhoitettiin vuonna 1967. Rauhoitettuun alueeseen kuuluu myös noin kolmen hehtaarin kokoisen Rauhaniemen edustalla sijaitseva n. 0,42 hehtaarin Puukkolan saari. Alueen halki ja sen reunalla kulkee helppokulkuisia polkuja. Rauhaniemen kärjessä on rannassa veneitä.

Kulkuyhteydet

Rauhaniemi sijaitsee Lahden Nastolassa, Iso-Kukkasen järven ja Immiläntien välisellä alueella. Muutaman sadan metrin päähän Kausantielle pääsee linja-autolla.

Kasvit

Rauhaniemen alue on käenkaali-mustikkatyypin kuusivaltaista lehtomaista kangasmetsää. Tällaisen metsätyypin maaperä on tavallisesti moreenia, jossa humuskerros on paksu, pintaosa sienirihmaston yhteensitoma ja alaosa mureneva ja multamainen. Alueen sisäosissa pensaskerros on paikoin runsasta ja se koostuu taikinamarjapensaista, lehtokuusamasta, punaherukasta, kuusentaimista ja mm. runsaista pihlajan taimista. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, heinää, metsäkortetta, alvejuurta, metsäkortetta, metsäimarretta, valkovuokkoa, ahomansikkaa, imikkää, nokkosta, vuohenputkea, muutamia kieloja, metsäkurjenpolvea, heinää ja saniaisia sekä sammalista mm. kerrossammalta, karhunsammalta ja metsäliekosammalta. Sammalta on vain osin niissä paikoissa, joissa metsän pohjaa ei peitä hajonnut aines, kuten lehdet ja risut.

Valtapuuna ovat kookkaat kuuset, mutta alueella kasvaa myös mäntyä, koivua, tuomea ja korkeaa haapaa. Alueella on myös muutamia kelopuita. Maassa on paljon kaatuneita puita, joita peittää osin sammalkerros.

Alue on melko valoisa ja valo pääsee metsän pohjalle jalojen lehtipuiden oksien lomasta ja paikoissa, joissa kuusipuiden varjostus ei ole niin suurta. Alueen tienpuoleisella reunalla kasvillisuus on rehevää, mutta rantaa päin mentäessä pensaskerros loppuu.

Ajankohtaista