Luonnonsuojelu-
alueet

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueita perustetaan, jotta voidaan turvata kyseisellä alueella esiintyvän lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, kuten Päijänteen kansallispuisto Asikkalassa, luonnonpuistot ja sekä valtion muut luonnonsuojelualueet että yksityisille maille perustetut suojelualueet.

Valtaosa Suomen luonnonsuojelualueista sijaitsee valtion mailla, ja niitä hoitaa Metsähallitus. Suuri osa suojelualueista sisältyy myös luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 on Euroopan unionin hanke, jonka tavoite on tukea luonnon monimuotoisuutta ja EU:n luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Näitä luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki, jossa säädetään suojelualueilla noudatettavista rauhoitusmääräyksistä ja niistä poikkeamisesta. Lisätietoja luonnonsuojelualueista yleensä sekä niitä koskevista määräyksistä ja rajoituksista tarjoaa esimerkiksi Ympäristöministeriö.

Lahdessa, Hollolassa ja Asikkalassa on yhteensä nelisenkymmentä luonnonsuojelualuetta.