Vähäpää

Vähäpään valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue on Pyhäjärven lähes umpeenkasvanut lahti.

Vähäpää kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan

Vähäpään valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue on Pyhäjärven lähes umpeenkasvanut lahti, jonka kokonaispinta-ala on 39 hehtaaria. Sen rannat ovat täysin rakentamattomia. Alueesta 27 hehtaaria on maa-aluetta ja 12 hehtaaria vesialuetta. Vesialue on tiheän järviruokokasvuston peitossa. Rannassa on selväpiirteinen saraniitty sekä pensaikko ja rantametsä. Alueella elää edustavaa ruovikkolinnustoa ja huomattava naurulokkiyhdyskunta.

Vähäpäällä elää EU:n lintudirektiivin liitteen I linnuista kaulushaikara, kurki, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikku ja ruskosuohaukka. Muita huomionarvoisia lajeja ovat pikkuhuitti, metsäviklo, luhtakana, lehtokurppa, valkoviklo, punasotka, nokikana ja rytikerttunen.

Vähäpää kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.