Urajärvi

Urajärvi on lähdepohjainen järvi, joka on vedenlaadultaan hyvin poikkeuksellinen.

Urajärvi on yksi harvoista hentonäkinruohon ja notkeanäkinruohon kasvupaikoista

Urajärvi on lähdepohjainen järvi, joka on vedenlaadultaan hyvin poikkeuksellinen, sillä se on karu, melko kirkasvetinen, mutta silti happamuudeltaan emäksinen. Järven vesikasvillisuus on poikkeuksellisen rikas ja monipuolinen ja järvelle ovat tyypillisiä varsin laajat pohjalehtis- ja vesisammalkasvustot. Vesikasvien lajimäärä on lähes 40 ja lajistoon kuuluu sekä niukkaravinteisuutta että runsasravinteisuutta ilmentäviä lajeja.

Luonnonsuojelualueeseen kuuluva maa-alue on Helsingin yliopiston tutkija-asuntolan ja varastokirjaston sekä Urajärven kartanon ranta-aluetta. Kartanon puistoon rajoittuvalla rantaan viettävällä rinteellä kasvaa rehevää tervaleppäkorpea. Alueella on myös lähteitä, mikä näkyy paikoin tihkupintoina. Puusto on varjostavaa. Korpihohtosammalta kasvaa rantalepikon lahoavilla lehtimaapuilla. Esiintymä on pienialainen ja niukka, lajille soveltuvaa aluetta noin noin 0,25 – 0,5 hehtaaria. Aluetta on hoidettu raivaamalla tiheikköjä.

Urajärvi on yksi harvoista hentonäkinruohon ja notkeanäkinruohon kasvupaikoista Suomessa. Notkeanäkinruoho löydettiin alueelta ensimmäisen kerran 1995 kahdesta eri paikasta. Elokuussa 2000 notkeanäkinruohoa löytyi neljästä eri kohdasta ja järvellä uutena lajina hentonäkinruohoa yhdestä kohdasta. Löytöpaikat sijaitsevat laajalla alueella Mertalahden Santurinkärjen ja Urajärven kartanomuseon välillä.

Rantakorpi on yksi harvoista EU:n luontodirektiivi II:ssa mainitun korpihohtosammalen kasvupaikoista maassamme. Lisäksi Urajärvellä kasvaa hentonäkinruoho ja notkeanäkinruoho.

Lähde: Ympäristö.fi