Tiirismaan kierros

Noin 4,5 kilometrin reitti kulkee vaihtelevassa ja paikoin kivikkoisessa maastossa, jonka varrelta löytyy useita mielenkiintoisia luontokohteita.

Info

4,5km reitti

Kierroksen voi aloittaa Televisiotien mutkasta

Reitin varrelle sattuu myös Pirunpesän kalliohalkeama lampineen

Noin 4,5 kilometrin reitin varrelle mahtuu jyrkkiä nousuja ja laskuja, luonnonsuojelualueiden tiheää metsää ja ulkoilureittien pitkiä näkymiä. Tiirismaan reitti tunnettiin aikaisemmin Televisiomaston kierroksena, joka kulkee Etelä-Suomen korkeimman, korkeimmillaan 223 metriä merenpinnasta sijaitsevan mäen, Tiirismaan maisemissa. Noin 4,5 kilometrin reitti kulkee vaihtelevassa ja paikoin kivikkoisessa maastossa, jonka varrelta löytyy useita mielenkiintoisia luontokohteita. Reitin länsiosassa pääsee ihailemaan Iso-Tiilijärveä Tilkin kurkistukseksi nimetyltä näköalapaikalta. Takaisin metsän siimekseen laskeuduttaessa voi sateisena päivänä kuulla maanalaisen puron solinan. 220 metrin korkeudessa merenpinnasta voi puolestaan paistaa makkarat Martan maja -laavulla. Reitin varrelle sattuu myös Pirunpesän kalliohalkeama lampineen.

Tiirismaan ja Pirunpesän luonnonsuojelualueen polut mukailevat maaston muotoja. Matkan varrelta löytyy useita suppia. Kangasmetsässä kasvaa varpukasveja ja paljon sammallajeja, joista osa on harvinaisia kuten esimerkiksi kalliohohkasammal. Puissa kasvaa luppoa ja naavaa.

Reitillä kulkijan täytyy toimia alueella aiheuttamatta haittaa ympäristölle. Lisäksi on muistettava huomioida myös muut luonnossa liikkujat. Roskat on tuotava pois ja nuotiota ei saa sytyttää, jos metsäpalovaroitukset ovat voimassa. Luonnonsuojelualueella oksia tai kvartsiittikiviä ei saa kerätä, marjojen ja sienten kerääminen kuuluu kuitenkin jokamiehenoikeuksiin. Pirunpesän suojelualue rauhoittaa alueen kiipeilyltä ja yöpymiseltä.

Tiirismaan kierrokselle pääsee lähtemään Televisiotien mutkasta, Arvi Hauvosen tien alusta. Info- ja aloituspiste näkyy parkkipaikalle noin 100 metrin päässä. Oranssinpunaisin maalimerkein merkitty ja opastein ohjattu polku palaa lopulta takaisin samaan paikkaan. Reitti on luokiteltu keskivaativaksi ja korkeusero reitin varrella on noin 70 metriä.

Tiirismaan kierros