Herrasmanni

Koillis-Lahdessa sijaitsevan Herrasmannin leirintä- ja ulkoilualue sekä uimaranta ovat osa laajempaa luontokokonaisuutta, joka käsittää Alasenjärven kaakkois- ja itärannan metsikköineen.

Info

Koillis-Lahdessa

Leirintäalueella on pysäköintialue

Paikalle pääsee myös linja-autolla

Rantatervalepikössä kulkeva polku lumoaa kävijän erityisesti keväisin

Koillis-Lahdessa sijaitsevan Herrasmannin leirintä- ja ulkoilualue sekä uimaranta ovat osa laajempaa luontokokonaisuutta, joka käsittää Alasenjärven kaakkois- ja itärannan metsikköineen. Varsinaisen uimarannan alue on entistä rantalehtoa. Herrasmannin ulkoilualueella, Alasenjärven rantaa seuraillen kulkee polku, jota reunustava kapea tervalepikkö on tärkeä kolo- ja vesilintujen elinpiiri.

Keväisin rantalehdolla, rannan tervalepässä on pesinyt jopa valkoselkätikka. Lehtopöllö, pikkutikka, sirittäjä, mustapääkerttu ja kultarinta edustavat vaateliaampaa lajistoa. Vesilinnuista alueella voi nähdä silkkiuikun, nokikanan ja telkän. Rantalintuja ovat pajusirkku sekä ruokokerttunen.

Parhaimmillaan alue on kevätaspektin, eli ennen lehtien puhkeamista tapahtuvan keväisen kukkaloiston aikana, jolloin sinivuokko ja valkovuokko kukkivat kevätlinnunherneen ja imikän kanssa. Aluetta on myöhemmin hieman harvennushakattu.

Herrasmannista retkeä voi jatkaa Ahtialan suuntaan, jossa polku vaihtuu kävelytieksi. Kävelytietä pitkin voi jatkaa Sepänniemeen, Sipuraan ja sieltä edelleen polkuverkostolle, joka kulkee Alasenjärven itäpuolen metsiköissä. Reitin varrella voi tutustua Paakkolanmäen rautakautisiin, vuosille 300-800 jKr. ajoitettuihin asuinsijoihin. Alueella kasvavat tummatulikukka ja nurmilaukka ovat niin ikään rautakautista perua.

Kaarlaakson metsäpolkuja seurailemalla voi jatkaa Viuhan luonnonsuojelualueen reunalla sijaitsevalle Kaarlammille, jonka soistuneilla rannoilla tavataan monia suokasveja, kuten vaiveroa. Kaarlammi on myös hyvä lintukohde. Lammen länsipuolella kohoaa korkea kallio 150 metriä merenpinnan yläpuolelle. Kallion päällä sijaitseva Kaarlammin laavu on kikkien asukkaiden käytettävissä.

Herrasmannin uimarannalta lounaaseen jatkamalla polut kuljettavat aina Myllypohjan ja Kytölän asuinalueille.

Leirintäalueen vieressä uimarannalla on pysäköintialue ja polku- ja kävelytieverkosto sopii hyvin myös polkupyöräiltäviksi. Paikalle pääsee myös linja-autolla.

Ajankohtaista