Herrasmanni

Koillis-Lahdessa sijaitsevan Herrasmannin leirintä- ja ulkoilualue sekä uimaranta ovat osa laajempaa luontokokonaisuutta, joka käsittää Alasenjärven kaakkois- ja itärannan metsikköineen.

Info

Koillis-Lahdessa

Leirintäalueella on pysäköintialue

Paikalle pääsee myös linja-autolla

Parhaimmillaan alue on kevätaspektin, eli ennen lehtien puhkeamista

Koillis-Lahdessa sijaitsevan Herrasmannin leirintä- ja ulkoilualue sekä uimaranta ovat osa laajempaa luontokokonaisuutta, joka käsittää Alasenjärven kaakkois- ja itärannan metsikköineen. Varsinaisen uimarannan alue on entistä rantalehtoa. Herrasmannin ulkoilualueella, Alasenjärven rantaa seuraillen kulkee polku, jota reunustava kapea tervalepikkö on tärkeä kolo- ja vesilintujen elinpiiri.

Aikaisemmin useana keväänä rantalehdolla, rannan tervalepässä on pesinyt jopa valkoselkätikka. Lehtopöllö, pikkutikka, sirittäjä, mustapääkerttu ja kultarinta edustavat vaateliaampaa lajistoa. Vesilinnuista alueella voi nähdä silkkiuikun, nokikanan ja telkän. Rantalintuja ovat pajusirkku sekä ruokokerttunen.

Parhaimmillaan alue on kevätaspektin, eli ennen lehtien puhkeamista tapahtuvan keväisen kukkaloiston aikana, jolloin sinivuokko ja valkovuokko kukkivat kevätlinnunherneen ja imikän kanssa. Aluetta on myöhemmin hieman harvennushakattu.

Herrasmannista retkeä voi jatkaa Ahtialan suuntaan, jossa voi tutustua Paakkolanmäen rautakautisiin, vuosille 300-800 jKr. ajoitettuihin asuinsijoihin. Alueella kasvavat tummatulikukka ja nurmilaukka ovat niin ikään rautakautista perua.

Kaarlaakson metsäpolkuja seurailemalla voi päästä Lahden Nastolan rajalla sijaitsevalle Kaarlammelle, jonka soistuneilla rannoilla tavataan monia suokasveja, kuten vaiveroa. Kaarlampi on myös hyvä lintukohde. Lammen länsipuolella kohoaa korkea kallio 150 metriä merenpinnan yläpuolelle.

Metsäpoluille pääsee Sipurantieltä, uimarannan läheisyydestä. Leirintäalueella on pysäköintialue, mutta paikalle pääsee myös linja-autolla.