Kalkkistenkoski

Kalkkisten-
koski

Kalkkistenkoski on arvokas rakentamattoman koskialueen ja vanhan metsän muodostama kokonaisuus.

27 hehtaarin alueella elää uhanalainen liito-orava

Kalkkistenkoski on arvokas rakentamattoman koskialueen ja vanhan metsän muodostama kokonaisuus, joka on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla. Alueesta suurin osa kuuluu fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin, mutta alue tunnetaan myös luonnontilaisista vanhoista lehtipuuvaltaisista sekametsistään, joita kasvaa etenkin kosken rannoilla ja pienillä saarilla.

27 hehtaarin alueella elää uhanalainen liito-orava. Muita EU:n luontodirektiiveissä mainittuja Kalkkistenkosken alueella tavattuja lajeja ovat saukko ja kivisimppu. Muita huomionarvoisia lajeja ovat pikkutikka, merimetso, koskikara ja pyrstötiainen.

Myös puolustusvoimat käyttää Kalkkistenkosken aluetta ajoittain harjoitusalueenaan.

Lähde: Ympäristö.fi

Kuva: Tuukka Rantamäki (CC 2.0)