Lahdenpohja

Lahdenpohja on avara perukka laajalla Vesijärven selkävedellä.

Info

11 km Manskiventietä Sairakkalasta

Lintutorni

Luonnonsuojelualue on kooltaan noin 122 hehtaaria

Lahdenpohja on avara perukka laajalla Vesijärven selkävedellä. Sen rannat ovat metsien ja peltojen peitossa. Rantaa kiertää myös paikoin laajakin ruovikko, joka on leveimmillään pohjoisrannalla. Osa rannasta on säilynyt rakentamattomana. Luonnonsuojelualue on kooltaan noin 122 hehtaaria.

Valuma-alue on yli 25 km2. Siihen kuuluu kolme suurta puro, Virojoki, Mustioja ja Järvistenjärvenoja. Ravinnevalumia ja liettymiä on pyritty estämään puroihin rakennetuilla laskeutusaltailla, mutta ravinnemittauksien mukaan Lahdenpohja on edelleen rehevä. Valuma-alueesta 500 hehtaaria on peltoa ja loput metsää. Asutus alueella on hajanaista.

Kasvillisuus

Lahdenpohjan kasvillisuus on rehevää osmankäämi–ratamosarpio –tyyppiä. Kasvillisuuteen tuovat aukkoja rakennukset, purojen suille tehdyt ruoppaukset ja veneuomat. Rannassa on pieni luhta-alue ja länsirannalla laidunmaata. Luhdan edustalla kasvaa kortteita, ulpukkaa ja rantapalpakkoa. Avovesialueella ei ole paljoakaan pintaan ulottuvaa kasvustoa, lähinnä välkevitaa ja ahvenvitaa. Vesijärvellä yleiset hiekkapohjien kasvilajit, kuten kapeaosmankäämi, piuru ja varstasara puuttuvat Lahdenpohjasta. Alueen suojelullisesti arvokkain laji on ahdinsammal, tosin sen esiintymisen nykytilaa ei tarkasti tiedetä.

Eläimet

Lintuja alueella pystyy tarkkailemaan Mustiojan suulta ja maantieltä, sekä lintutornista, jonka osoite on Manskiventie 1023 Lahdenpohja, Hollola.