Karjusaari

Karjusaareen pääsee linja-autolla, mutta myös kävellen tai polkupyörällä retkeillen.

Info

Saavutettavissa linja-autolla

Saavutettavissa kävellen tai pyörällä

Karjusaari yhdistyy myös Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueeseen

Karjusaari on pohjoisessa Lahdessa Vesijärveen ulottuva pienipinta-alainen niemi, jossa on useita erilaisia luontotyyppejä lehdoista kaislikkoihin ja kuivista kankaista lehtomaisiin kankaisiin. Karjusaari yhdistyy myös Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueeseen. Karjusaarenkadun loppupäässä, Karjusaaren kärjessä sijaitsee rehevä, metsälehmuksia kasvava lehto, jonka Hämeen ympäristökeskus (nykyinen Hämeen ELY-keskus) on luokitellut luontotyypiksi, jonka säilymistä ei saa vaarantaa. Pinnankorkeudet vaihtelevat alueella, samoin metsätyypit jalopuuvaltaisesta ja runsaslajiseen tuoreeseen lehtipuulehtoon ja kuivaan sekapuulehtoon. Kaupungin omistamalta alueelta ja sen komeilta kalliorannoilta on hienot näkymät pohjoiseen Vesijärvelle.

Karjusaareen pääsee linja-autolla, mutta myös kävellen tai polkupyörällä retkeillen.

Ajankohtaista