Mukkulammi

60 hehtaarin Mukkulammi on edustava vanhan metsän alue, jossa on eri kehitysvaiheissa olevia osia.

Puusto on vanhaa mänty-koivusekametsää

60 hehtaarin Mukkulammi on edustava vanhan metsän alue, jossa on eri kehitysvaiheissa olevia osia. Alueella on pääasiassa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää ja mustikkakorpea sekä pieni, lähes umpeenkasvanut metsälampi. Puusto on vanhaa mänty-koivusekametsää. Seassa on järeitä haapoja ja siellä täällä kuusiryhmiä. Kääpäisiä koivupökkelöitä, keloja ja maapuita on tasaisesti koko alueella.

Alueella on tavattu liito-orava sekä EU:n I lintudirektiivin lajeista helmipöllö, metso, palokärki, pohjantikka, pyy ja varpuspöllö.

Asikkalan alueella sijaitseva Mukkulammi on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Lähde: Ympäristö.fi