Valtionkärki

18,5 hehtaarin Valtionkärki on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää.

Valtionkärki on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää

18,5 hehtaarin Valtionkärki on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää. Mäkien laella on jonkin verran mäntyvaltaisia metsiä. Kuuset ovat erittäin pitkiä, keskimäärin 33 metrisiä. Koko alue on suurimmaksi osaksi Ruotsalaiseen laskevaa rinnettä. Rinteillä on monin paikoin pienialaisia lehtoja. Kuusilahopuuta on monin paikoin runsaasti. Mänty- ja lehtilahopuuta on jonkin verran. Paikoin kuusikkoa on harvennettu, eikä puusto ole luonnontilaista.

Valtionkärjen erityisarvo on vanhoissa kuusikoissa ja runsaassa kuusilahopuussa. Alueella on myös monipuolinen linnusto. Lintudirektiivin liitteen I lajeista Valtionkärjessä on tavattu palokärki ja pyy. Muita huomionarvoista lintuja ovat hömötiainen, käpytikka, lehtokerttu, peukaloinen, punarinta, puukiipijä, rantasipi, rautiainen, töyhtötiainen ja vihervarpunen. Alueen kasveihin kuuluvat mm. imikkä, metsälehmus ja mustakonnanmarja.