Merrasjärvi

Merrasjärvi sijaitsee Pohjois-Lahdessa Vääksyntien varrella lähellä Hollolan kunnanrajaa. Pesäkallion luonnonsuojelualue on aivan järven tuntumassa.

Info

Pesäkallion vieressä, aivan Vääksyntien varrella

Pysäköintialue uimarannalla

Monipuolinen retkeily- ja luontomaasto

Alueelle pääsee linja-autolla

Merrasjärvi on matala, humuspitoinen järvi

Merrasjärvi sijaitsee Pohjois-Lahdessa Hollolan ja Lahden rajan tuntumassa, Pesäkallion vieressä, Vääksyntien varrella. Alueelle pääsee linja-autolla. Uimarannalla on myös pysäköintialue. Kävellen tai polkupyörällä Merrasjärven saavuttaa Vääksyntien vartta kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin. Paikan päälle on myös mahdollista patikoida Mukkulasta puistopolkua pitkin.

Merrasjärvi muodostaa yhdessä Pesäkallion kanssa monipuolisen retkeily- ja luontomaaston, jolla kulkevat niin polut, pitkospuut kuin valaistut ladut ja kuntoreitit. Tästä pääset Pesäkallion luonnonsuojelualueen sivulle.

Merrasjärvi on matala, humuspitoinen järvi, joka kärsii talvisista happikadoista. Esimerkiksi 1975-76 happi loppui koko järvestä, minkä seurauksena joukoittain kaloja kuoli. Myös talvina 1981 ja 1982 happi oli vaarassa loppua ja vasta ilmastaminen pelasti kalakannan. Toimenpide on jouduttu uusimaan monena talvena. Järvessä on myös saostettu fosforia alumiinisulfaatilla. Järven valuma-alue on saneerattu ja sisäistä kuormitusta vähennetty vesikasvillisuuden poistolla ja särkien tehokalastuksella.

Kasvillisuus

Merrasjärven kasveja ovat ulpukka, pohjanlumme sekä uimarin nilkkaan takertuvat vesirutto, ahvenvita tai ruskoärviä. Irtokellujien määrä ei ole kovin suuri. Järven eteläpään nevareunuksen näkyvimpiä kasveja ovat rahkasammalten ohella suovehka ja myrkkykeiso. Hiukan vakiintuneemmalla nevalla kasvaa pullosaraa, suokukkaa ja ranta-alpia. Kiiltopaju ja paatsama muodostavat paikoin vaikeakulkuisia pensaikkoja.

Itärannan tuntumassa on entinen pelto, jossa kiiltopajut levittäytyvät sarkaojien kohdalla laajemmallekin. Korkeat ruohot rehottavat kesemmällä. Pelto-ohdake, huopaohdake, mesiangervo ja pietaryrtti ovat sekä päiväperhosten että kovakuoriaisten suosimia kukkia. Karhunputken kukinnoissa vierailee sarvijäärän ja kultakuoriaisen lisäksi runsaasti pistiäisiä ja kukkakärpäsiä.

Merrasjärven itäpuolelle pääsee uimarannalta alkavaa ulkoilureittiä pitkin. Reitti haarautuu parin sadan metrin päässä. Eteläisempi tie johtaa ensin puronotkon yli ja seurailee tämän jälkeen rantatasannetta. Rannan puoleinen tasanne kasvaa pajukkoa ja lehtisekametsää, rinteet rehevää kuusikkoa. Viereisen Pesäkallion alueella on laajalti karua männikköä. Maaperäkartan mukaan rantavyöhyke on jyrkänteille asti turvetta ja liejua. Puronotkossa on savea.

Ajankohtaista