Pitkäkallion metsä

Valtakunnallisesti arvokas Pitkäkallion alue on pääasiassa vanhaa, lehtomaista kangasmetsää.

Pitkäkallion metsä kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan

Valtakunnallisesti arvokas Pitkäkallion alue on pääasiassa vanhaa, lehtomaista kangasmetsää, jota on joskus laidunnettu. Puustossa vallitsevat varttunut mänty ja koivu. Paikoin on järeitä vanhoja kuusia ja nuoria kuusitiheikköjä. Lahopuustoa on jonkin verran, mm. melko isoja koivupökkeloitä ja maapuita sekä mäntykeloja ja maapuita.

28 hehtaarin alueelta on tavattu mm. liito-orava, minkä lisäksi EU:n I lintudirektiivin lajeista helmipöllö, mehiläishaukka, palokärki, pikkusieppo, pohjantikka ja viirupöllö

Pitkäkallion metsä kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan yksityismaiden kohteena.

Lähde: Ympäristö.fi