Tupsuvuori

Tupsuvuoren biologinen arvo perustuu sen luoteisrinteen kallio- ja lehtokasvillisuuteen.

Tupsuvuori on luokiteltu erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi

36 hehtaarin Tupsuvuori on erittäin arvokas, voimakkaan lounais-koillissuuntaisen murroslinjan halkaisema kallioselännejakso, jonka solamaisessa notkelmassa sijaitsevan Perättömänlammen kalliorannat ovat jyrkänteisiä. Tupsuvuoren etelä- ja kaakkoisosat ovat Asikkalan puolella.

Tupsuvuoren biologinen arvo perustuu sen luoteisrinteen kallio- ja lehtokasvillisuuteen. Kallioseinämillä on runsaasti eutrofisia sammallajeja ja harvinaisia jäkäliä. Luoteisrinteellä ja kallion tyvellä on edustavaa, rehevää lehtoa. Alueen huomionarvoisiin lajeihin kuuluvat mustakonnanmarja, näsiä, imikkä, haprakarvesammal, isotuppisammal, röyhelökarve ja reikäkarve.

Tupsuvuori on luokiteltu erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi valtakunnallisessa kallioinventoinnissa.

Lähde: Ympäristö.fi