Heinlammi

Heinlammi sijaitsee Arkiomaajärven kaakkoispuolella Savontien (Tie 140) varrella.

Info

Arkiomaajärven kaakkoispuolella

Ympäristö on erittäin vaikeakulkuista

Alue on rauhoitettu vuonna 1985

Heinlammi sijaitsee Arkiomaajärven kaakkoispuolella Savontien (Tie 140) varrella, Kylätien pohjoispuolella.

Alue on rauhoitettu vuonna 1985 ja se on pinta-alaltaan noin viisi hehtaaria. Heinlammen ympäristö on erittäin vaikeakulkuista ja sitä ympäröivät ojat. Hitaasti umpeen kasvava lampi on rauhoitetun alueen eteläpuolella. Avointa vesialuetta ympäröi märkä luhta-alue, joka on tiheäkasvuista ja rehevää. Kosteikossa viihtyvät esimerkiksi koivu, vehka, kurjenjalka, rahkasammalet, kortteet, sarat sekä erilaiset pajut. Rauhoituksella on merkitystä muun muassa alueen linnuston kannalta. Heinlammin kosteikkoalueilla pesivät muun muassa tavi, heinäsorsa, telkkä ja luhtahuitti. Pensaikoissa elää pajusirkkuja, taivaanvuohia ja keltavästäräkkejä. Parimäärät eivät ole suuria, koska alue on pinta-alaltaan melko pieni.