Julkaisut, esitteet ja oppaat

Julkaisut

Näille sivuille on listattu joitain Lahden luontoon ja ympäristöön sekä näihin aihealueisiin yleisesti liittyviä julkaisuja.

Suuri osa julkaisuista on saatavilla Lahden kaupunginkirjastosta.

Lahden seudun ympäristöpalvelut sekä Lahti Region jakavat luontokohde-esitteitä.

Luonto ja ympäristö – yleisjulkaisut

Elävä Porvoonjoki, ihmisen toiminnan vaikutus Porvoonjokeen. Porvoonjoen kuormitusselvitystyöryhmä, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 1991.

Kolunen H.: Päijät-Hämeen luonto. Päijät-Hämeen liitto 1993.

Kulmalahti A.: Kohti kestävää Lahtea, katsaus ympäristömme tilaan. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 1 / 2002.

Lahden kaupungin ympäristöohjelman 1996-2000 arviointiraportti. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1999.

Lahden ympäristöraportti 2002. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 3 / 2002

Lahden luonto, biologian ja maantieteen opetuskohteet. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus A 10 / 2000.

Tuominen L. ja Kolunen H.: Vesijärvi, luontoa – tutkimusta – maisemia. Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1992.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky: Lahden Linnaistensuon hoito- ja käyttösuunnitelma sekä Natura-arvio. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 1 / 2004.

Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky: Lahden Pesäkallion luontoselvitys 2002. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 2 / 2004.

Kekki I.: Luhdanjoen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1998.

Salpausselän hoito- ja kehittämissuunnitelma. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus, Lahden tekninen virasto, Lahden liikuntatoimisto ja Hollolan tekninen osasto. A 1 / 1995.

Seppänen K.: Lahden Ahtialan Paakkolanmäen hoitosuunnitelma. Lahden kaupunki, valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1996.

Tiirismaan alueen hoitosuunnitelma 2000. Lahden kaupunki, Hollolan kunta.

Laji- ja luontoselvitykset

Aarnio J., Aulaskari H., Jääskä T., Koskinen S., Kulo T., Orava N. ja Vaarala H.: Lahden Ritamäen pienimuotoinen kovakuoriaistarkkailu vuonna 2001. Turun ammattikorkeakoulu, Kalatalouden koulutusohjelma 2001.

Clayhills T., Haikkola M., Mäkinen N., Pietilä J., Pölkki M., Savolainen A., Tikander S., Vatanen H. ja Österlund M.: Lahden Ritamäen kovakuoriaistarkkailu 2002. Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 2002. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Erkinaro M.: Lahden lepakot, kartoitus 2003 ja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 2 / 2005

Faunatica Oy: Lahden Ritamäen ja Kilpiäisten tikkametsän perhoslajiston selvitys. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 4 / 2005.

Hovi A.: Kariniemen ja Niemenkallioiden metsien putkilokasviselvitys. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Kiuru A.: Ahonlaitaan, Lahden perinnebiotoopit. Lahden tekninen virasto, maankäyttö 2002.

Kuha M.-L., Määttänen K., Neuvonen M., Ruokolainen J., Suhonen V. ja Vanninen V.: Lahden Ritamäen pienimuotoinen kovakuoriaistarkkailu vuonna 2000. Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti.

*Laaksonen M., Autio S. ja Airola J.: Lepola. Hämeen ympäristönsuojelutoimisto 1993.

Lahden seudun ympäristöpalvelut ym.: Ahtialan Paakkolanmäen muinaismuistoalue ja lammaslaidun. Lahden seudun ympäristöpalvelut, Lahden kaupunginmuseo & Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 2015.

Lammi E. ja Saikko P.: Vesijärven sataman lokkiselvitys 2003. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 3 / 2005.

*Lumo 2000 luontokohteet.

Metsänen T.: Lahden II Lintuatlas 2009-2011. Lahden seudun ympäristöpalvelut. EsaPrint, Lahti. 

Mäkinen J.: Lahden kaupungin pikkutikkakartoitus 2002. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Mäkinen J.: Lahden kaupungin liito-oravakartoitus. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Mäkinen M.: Kintterönsuon-Hakalaukunmäen kääväkässelvitys 2004. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Rope M.: Enonsaaren maisemaselvitys. Tekninen virasto, valvonta- ja ympäristökeskus 1998.

Saikko P. ja Loikkanen M.: Lahden lintuatlas 1998-1999. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 4 / 1999.

Sarkanen S: Lahden kaupungin tikka-alueet. Hämeen ympäristökeskus . 2001.

Venetvaara J. ja Lammi E.: Enonselän vesikasvit 1995 – Vesijärven Enonselän kasvillisuuden nykytila ja viimeaikaiset muutokset. Biologitoimisto Jari Venetvaara ky.

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2001: Vesijärven rantayleiskaava, kaavan vaikutukset Kutajärven alueen ja Pähkinäkukkulan Natura 2000 -alueisiin.

Esitteet

Enonsaaren luontopolku. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus 2003.

Enonsaari – maisemia ja luontoa. Lahden tekninen virasto 1999.

Esteettömästi Lahdessa, Helposti saavutettavia puisto- ja muita virkistyskohteita 2003. Hämeen ympäristökeskus.

Teivaanmäen hengellinen hiljentymispolku. Lahden seudun ympäristöpalvelut & Lahden seurakuntayhtymä 2015.

Jokamiehen oikeudet. Ympäristöministeriö 1999.

Lahden arvokkaat luontokohteet, kartta. Lahden kaupungin ympäristönsuojeluntoimisto 1990.

Lahden keskustan Puistopolku, Lehmusreitti. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus 2001.

Lehmusreitti. Lahden keskustan puistopolku. Lahden seudun ympäristöpalvelut 2012.

Lahden luontokohteet. Lahden tekninen ja ympäristötoimiala, valvonta- ja ympäristökeskus 2004.

Lapakiston luonnonsuojelualueen retkiesitteet / Lapakisto Nature Conservation Area trails 2016:

Kalliojärvenpolku (FIN) / Kalliojärvi Trail (ENG)

Mustavuorenpolku (FIN) / Mustavuori Trail (ENG)

Pitkäjärvenpolku (FIN) / Pitkäjärvi Trail (ENG)

Sammalistonpolku (FIN) / Sammalisto Trail (ENG)

Liipolan luontopolku. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus 1997.

Linnaistensuon luontopolku. Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1989.

Luhdanjoen lintutorni. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. ja Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus 1998.

Luontoretket 2015. Lahden seudun ympäristöpalvelut.

Luontoretket 2017. Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahti.

Naumin luontopolku. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus.

Opastettuja luontoretkiä Lahden seudulla syksy-talvi 2021.

Pesäkallion luontopolku. Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1991.

Pesäkallion luonnonsuojelualue. Lahden seudun ympäristöpalvelut 2020.

Ritamäen luonnonsuojelualue. Lahden seudun ympäristöpalvelut 2015.

Ritamäki nature reserve. Lahti region environmental services 2015.

Sylvöjärvi ja Sammalistonsuo. Lahden ympäristöpalvelut 2017.

Teivaanmäen luontopolku. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus.

Muut julkaisut

Hovi A., Lahelma A. ja Siltala M.: Matka Päijät-Hämeen perinnemaisemiin ja esihistoriaan. Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia ja Perinnemaisemamatkailu Päijät-Hämeessä –hanke 2001.

Lapakiston turvallisuussuunnitelma. Lahden ympäristöpalvelut 2017.

Uronen C.: Muinaisjäännösalueiden maisemahoitotyön raportti – Hollola, Lahti ja Nastola. Lahden kaupunginmuseo, Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2003.