Lahden seudun luonto

Tervetuloa kokemaan elämyksiä Lahden seudun luontoon!

Lahden seutu sijaitsee maantieteellisesti ainutlaatuisella paikalla. Ympäristö on antanut yhtäältä suotuisat lähtökohdat alueen kehitykselle, joka näkyy Lahden seudun rikkaassa kulttuurimaisemassa, mutta olosuhteet vaikuttavat myös monimuotoisena ja rikkaana lajistona ja vaihtelevassa luonnossa, järvimaisemista suoalueisiin, havumetsistä lehtoihin kallioihin.

Lahden seudun maisemissa näkyvät erityisen vahvasti viimeisen jääkauden merkit, jotka ovat vaikuttaneet koko seudun luonteeseen. Ensimmäinen Salpausselkä jakaa Lahden kaupungin itä-länsisuuntaisesti kahteen vyöhykkeeseen, pohjoispuolen Järvi-Suomeen sekä etelän Rannikko-Suomeen. Ensimmäinen Salpausselkä itse muodostaa Lahden kolmannen maisemavyöhykkeen, lännen metsäisistä kankaista idän kapeisiin harjanteisiin. Asikkala puolestaan on Päijät-Hämeen runsasharjuisimpia kuntia ja maisemaa leimaavat lukuisat harjumuodostelmat ja sijainti Päijänteen ja Vesijärven välissä. Valtakunnallisestikin merkittävien maisema-alueiden Hollolassa sijaitsee muun muassa koko Etelä-Suomen korkein kohta, Tiirismaa. Kunkin kunnan alueella sijaitsee myös lukuisia järviä, lampia ja jokia sekä suoalueita, Kiikunlähteestä Kalliojärveen, Porvoonjoesta Vähäpään lahteen.

Lahden seudun maasto, maaperä ja kasvillisuus ovat vaihtelevia. Maaston korkeus vaihtelee 80-160 metrin välillä, eteläisen Lahden alavista peltoalueista ja niitä halkovista jokisuistoista pohjoisen kallioihin ja korkeisiin harjuihin ja muihin jääkauden reunamuodostelmiin. Alueella on runsaasti luode-kaakkosuuntaisia jyrkkiä moreeni- ja kallioselänteitä, mutta myös savi- ja silttialueiden kapeita jokilaaksoja ja järvien kuivuneita lahdelmia.

Monipuoliset ja vaihtelevat maisemanpiirteet ovat tarjonneet suojaa ja elinympäristöjä monipuoliselle eläimistölle. Lahden seudun luonto tunnetaankin muun muassa erittäin rikkaana lintuseutuna niin talvehtivien kuin muuttavienkin lajien suhteen. Esimerkiksi Vesijärvi on yksi Suomen parhaista lintujärvistä.

Näille sivuille on koottu yleisesti ja yksityiskohtaisemmin tietoa Lahden seudun luonnon ominaispiirteistä kuntakohtaisesti Asikkalan, Hollolan ja Lahden osalta. Löydät täältä yksittäiset luontokohteet ja luonnonsuojelualueet, luontopolut ja -esitteet sekä esimerkiksi tietoa alueilla tavattavista lajeista. Lisäksi, sivustolta saat vinkkejä luontoretkille.

Viivyit sitten tunnin tai kokonaisen päivän, parhaiten Lahden seudun monipuolisen ympäristön kokee lähtemällä luontoon!