Asikkalan letot

Asikkalan letot ovat neljän erillisen lähteikkö- ja lettokohteen muodostama arvokas 34 hehtaarin kokonaisuus.

Asikkalan letot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan

Asikkalan letot ovat neljän erillisen lähteikkö- ja lettokohteen muodostama arvokas 34 hehtaarin kokonaisuus, jossa tavataan lettotyyppien lisäksi ruohokorpia, muuttumia ja turvekankaita. Alueilla on nähtävissä myös lehtomaisuutta, mm. Pahankorvensuo on edustava saarnilehto, jossa kasvaa myös isoja tervaleppiä. Lettojen kasvillisuuteen kuuluvat mm. juolukkapaju, korpinurmikka, keltasara, hetesara, vilukko sekä Hämeessä uhanalaiset lettovilla ja röyhysara.

Lettoalueella on kolme humuspitoista lampea tai järveä, kolme fennoskandista lähdettä tai lähdesuota ja 30 lettoa. Alueella on myös viisi luonnontilaista vanhaa havu-lehtisekapuumetsää ja viisi lehtipuuvaltaista metsää. Boreaalisia lehtoja alueella on niin ikään viisi. Lisäksi Asikkalan lettoalueelta tavataan yhteensä parikymmentä koivu-, mänty- tai kuusivaltaista puustoista suota.

Alueella kasvaa EU:n luontodirektiivin II-liitteen lajeista hajuheinä, sekä muina huomionarvoisina lajeina sääskenvalkku, lähdetähtimö, kaiheorvokki, metsälehmus, röyhysara ja lettovilla.

Asikkalan letot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja ne on suojeltu luonnonsuojelulailla. Lettojen vesitalouteen haitallisesti vaikuttavat toimet, kuten ojitukset ovat kiellettyjä.