Enonsaari

Enonsaaressa on aistittavissa menneiden aikojen kesäpäivien tunnelmaa

Info

Saareen ei ole maayhteyttä

Pesimälinnustoon kuuluu säännöllisesti noin 60 eri lintulajia

Vesijärven ranta-alueille tyypilliset lehtoalueet ovat vähentyneet vuosikymmenten aikana lähes olemattomiin, mutta Enonselällä sijaitsevasta Enonsaaresta voi vielä löytää monia eri lehtotyyppejä. Lehtojen merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelulle on erityisen tärkeää, sillä niissä esiintyy enemmän uhanalaisia lajeja kuin millään muulla metsätyypillä.

Suojelualueen sisältä löytyy myös kuusikorpea ja kuusivaltaista kangasmetsää. Samoin alueella kasvaa järeitä lehtipuita, joista osa lahonneita pökkelöitä ja maapuita. Kasvilajien määrä on runsas ja monipuolinen. Enonsaaressa viihtyvät esimerkiksi harvinaiset velholehti, lehto-orvokki ja haisukurjenpolvi.

Pesimälinnustoon kuuluu säännöllisesti noin 60 eri lintulajia, joista osa on uhanalaisia ja direktiivilajeja kuten pikkusieppo ja palokärki. Opetuskohteena koko saari luo ihanteelliset puitteet kasvi- ja linturetkille. Luontopolkureittien myötä alueen suojeluarvot ovat tulleet entistä selvemmin esille ja helpommin tavoitettaviksi.

Enonsaaressa on myös aistittavissa menneiden aikojen kesäpäivien tunnelmaa, saaren suurin huvila Siesta rakennettiin 1910-luvulla. Saareen ei ole maayhteyttä, mutta edellisinä vuosina alueelle on järjestetty laivakuljetuksia mm. Lahden matkustajasatamasta ja Messilän satamasta.

Ajankohtaista