Enonsaari

Enonsaaressa on aistittavissa menneiden aikojen kesäpäivien tunnelmaa

Info

Saareen ei ole maayhteyttä

Suojelualue perustettu 21.8.2008

Suojelualueen pinta-ala 15 ha

Merkitty luontopolku

Laavu ja nuotiopaikka

Lahopuun ihmeellinen maailma

Vesijärven ranta-alueille tyypilliset lehtoalueet ovat vähentyneet vuosikymmenten aikana lähes olemattomiin, mutta Enonselällä sijaitsevasta Enonsaaresta voi vielä löytää monia eri lehtotyyppejä. Lehtojen merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelulle on erityisen tärkeää, sillä lehdot ovat runsaslajisimpia metsäelinympäristöjämme.

Enonsaaressa sijaitsee kaupungin omistama luonnonsuojelualue, joka suojeltiin vuonna 2008. Noin viidentoista hehtaarin suureisen suojelualueen sisältä löytyy lehtojen lisäksi myös kuusivaltaista kangasmetsää. Viime vuosien aikana saaressa on kaatunut paljon isoja kuusia, mikä on nostattanut alueen lahopuumäärää. Alueelta löytyy myös järeitä lehtipuita, joista osa lahonneita pökkelöitä ja maapuita.

Opetuskohteena koko saari luo ihanteelliset puitteet kasvi- ja linturetkille. Suojelualueen ympäri kiertää oranssin maalimerkein merkitty luontopolku. Saaren etelärannalla on laavu, johon tuodaan polttopuita talvisin, mikäli jääolosuhteet sen mahdollistavat.

Saareen ei ole maayhteyttä, mutta toisinaan alueelle on järjestetty laivakuljetuksia mm. Lahden matkustajasatamasta ja Messilän satamasta.

Lajisto

Enonsaaren kasvilajien määrä on runsas ja monipuolinen. Saaressa viihtyvät esimerkiksi harvinaisemmat kasvilajit, kuten velholehti, lehto-orvokki ja haisukurjenpolvi.

Pesimälinnustoon kuuluu säännöllisesti noin 60 eri lintulajia, joista osa on direktiivilajeja, kuten pikkusieppo ja palokärki. Saaren rantalehdoissa voi kuulla mm. kultarinnan, maustapääkertun ja sirittäjän kaunista laulua.

Ajankohtaista