Kilpiäisten tikkametsä

Vesijärven rannalla sijaitseva Kilpiäisten tikkametsä on arvokas lehtoalue, jolle on ominaista kosteiden lehtojen lajiston runsaus.

Info

Merrasojan pohjoispuolella

Hyvät linja-autoyhteydet Lahden keskustasta

Erityispiirteenä on alueen monimuotoinen ja laaja rantalehtokokonaisuus

Vesijärven rannalla sijaitseva Kilpiäisten tikkametsä on arvokas lehtoalue, jolle on ominaista kosteiden lehtojen lajiston runsaus. Erityispiirteenä on alueen monimuotoinen ja laaja rantalehtokokonaisuus. Monet pökkelöt ja maapuut mahdollistavat uhanalaisten lajien selviytymisen myös tulevaisuudessa. Alueelta on poistettu kuusentaimia kuusettumisen ehkäisemiseksi ja muutenkin alueella pyritään säilyttämään aukkoisuus ja valoisuus, jottei merkittävä lajisto katoaisi.

Tikkametsästä rauhoitettiin kahdeksan hehtaaria luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995.

Kulkuyhteydet

Kilpiäisten tikkametsä sijaitsee Merrasojan pohjoispuolella, Vesijärven rannassa.

Alueelle pääsee Vaskirannankadulta tai Ritamäen luonnonsuojelualueelta. Alueen läheisyyteen on myös hyvät linja-autoyhteydet Lahden keskustasta. Ritaniemenkadulta lähtee Ritamäen puistopolku, jota pitkin pääsee kävellen alueelle.

Linnut

Kilpiäisten tikkametsä on nimensä veroinen paikka. Alueella viihtyvät monet tikkalajit, jopa uhanalainen valkoselkätikka. Muista tikoista pikkutikka ja käpytikka pesivät alueella, myös palokärjen ja harmaapäätikan on nähty vierailevan alueella. Muita pesiviä lintuja ovat kuhankeittäjä, kultarinta, mustapääkerttu, sirittäjä, peukaloinen, lehtokerttu ja satakieli. Tikkametsässä on myös alueellisesti merkittäviä perhoslajeja.

Kasvit

Tikkametsän vallitsevia puulajeja ovat koivu, haapa, kuusi, harmaaleppä sekä pihlaja ja tuomi mutta puustossa on myöskin mäntyä, tammea ja tervaleppää. Pensaskerroksen lajeja ovat mm. näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, vadelma, punaherukka ja pajut.

Kenttäkerroksessa viihtyviä lajeja ovat mm. suursaniaiset, imikkä, tesma, kullero, kielo, mansikka ja mäkilehtoluste sekä kurjenkello, syyläjuuri, mesiangervo sekä valko- ja sinivuokko.

Ajankohtaista