Riihikallio-Pilkanmäki

Riihikallion-Pilkanmäen 64 hehtaarin luonnonsuojelualue muodostuu kolmesta lehtipuuvaltaisesta metsäalueesta, joista kaksi on Hollolan puolella.

Alue on tärkeä vanhaa ja lahoavaa lehtipuustoa hyödyntävälle eliöstölle

Riihikallion-Pilkanmäen 64 hehtaarin luonnonsuojelualue muodostuu kolmesta lehtipuuvaltaisesta metsäalueesta, joista kaksi on Hollolan puolella. Asikkalaan kuuluva Riihikallio on vanha, osittain lehtomainen rinnemetsä, jossa on paikoin lehtokasvillisuutta, mm. näsiää ja imikkää. Puustossa on runsaasti järeitä koivuja, tervaleppiä, raitoja sekä harvakseltaan iäkkäitä haapoja ja joitakin metsälehmuksia. Myös lahopuuta on melko runsaasti. Alue on tärkeä vanhaa ja lahoavaa lehtipuustoa hyödyntävälle eliöstölle.

EU:n luontodirektiivin II liitteen lajeista alueella on tavattu liito-orava, ja lintudirektiivin liitteen I lajeista harmaapäätikka, palokärki, pyy ja viirupöllö. Metsissä lentelee myös pikkutikka ja hiirihaukka.

Riihikallio-Pilkanmäki on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.