Lahden kaupunki suojeli useita vanhoja puita ja lähteen

Lahden kaupunki on tehnyt päätöksen kahdenkymmenen uuden luonnonmuistomerkkikohteen rauhoittamisesta luonnonsuojelulain nojalla. Valtaosa kohteista, kaksitoista kappaletta, on vanhoja, maisemallisesti hienoja ikimäntyjä. Joukossa on myös muiden puulajien edustajia: kolme kuusta, kaksi metsälehmusta, yksi vuorijalava ja yksi tammi. Näiden lisäksi suojeltiin Nastolan Kuninkaanlähde.

Suojelluilla kohteilla on sekä maisemallisia että biologisia arvoja. Kohteet erottuvat selkeästi muusta ympäristöstä niiden suuren koon, omaleimaisuuden tai muun edustavuutensa vuoksi.

Ennestään luonnonmuistomerkkejä on kaupungin mailla ollut hyvin vähän, vain kolme kappaletta. Näitä ovat Niemen siirtolohkare, Mukkulan ikimänty ja Koivukummun ketonukin kasvupaikka. Kaikki nämä rauhoitettiin jo vuonna 1991. Yksityisten maanomistajien mailla on tällä hetkellä kymmenisen luonnonmuistomerkkiä. Lahden luonnonmuistomerkkien kokonaismäärä on nyt siis hieman yli 30 kappaletta.

Uudet luonnonmuistomerkit merkitään suojelutolpilla maastoon tulevan kesän kuluessa. Samalla uusitaan vanhojen kohteiden merkinnät. Suojellut kohteet ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilta viranhaltijapäätöksen liitteenä.

Mikä on luonnonmuistomerkki?

Luonnonsuojelulain mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Haluatko suojella luonnonmuistomerkkejä omalla maallasi?

Kaupunki kannustaa myös yksityisiä maanomistajia hakemaan luonnonmuistomerkeiksi sopivia kohteitaan suojeluun. Tähän on valmis lomake, joka täytetään ja toimitetaan kaupungille. Ota yhteyttä kaupungin luonnonsuojeluvalvojaan lisätietojen saamiseksi!

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluvalvoja Mia Honkanen
etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh. 050 559 4053.