Seestan Sprengtporteninmäki ja Hiidenkirnumetsä

Seestan Sprengtpor-
teninmäki ja Hiiden-
kirnumetsä

Seestan Sprengtporteninmäki ja Hiidenkirnumetsä sijaitsevat Lahden Nastolan Seestassa, osin Patakallionmäen alueella.

Info

Nastolan Seestassa

Auton voi jättää parkkiin Seestantien viereen

Tuuhea ja monipuolinen luontokohde

Seestan Sprengtporteninmäki ja Hiidenkirnumetsä sijaitsevat Lahden Nastolan Seestassa, osin Patakallionmäen alueella. Sprengtporteninmäki on valoisa, kenttä- ja pensaskerrokseltaan tuuhea ja monipuolinen luontokohde. HIidenkirnumetsä on puolestaan rehevä ja kasvustoltaan monipuolinen. Varjoisammat kuusimetsäalueet vuorottelevat valoisien mäenrinteiden ja metsäaukeiden kanssa.

Kulkuyhteydet

Lahden Nastolan Seestan kartanolle menevästä Seestantiestä noin 120 metriä Nastolaan päin, juuri ennen junaradan ja Seestantien risteystä kääntyy vasemmalle metsään vievä hiekkatie, jota pitkin pääsee kävelemään alueen itäreunaa pitkin. Autolla tultaessa auton voi jättää parkkiin hiekkatien alun leveään kohtaan, Seestantien viereen.

Sprengtporteninmäen kasvillisuus

Mäen valtapuina kasvaa mäntyä, koivua, tuomea ja pihlajaa kenttäkerroksen yläpuolella. Lisäksi muutama iso tammi kasvaa Seestan kartanoalueelta metsään vievän hiekkatien vieressä. Kenttäkerroksen muodostaa koiranputki, vuohenputki, ahomansikka, seinäsammal, lehtokorte, metsäkurjenpolvi, punaviinimarja, hiirenporras, kielo sekä erinäiset heinät. Kariketta on jonkin verran metsän pohjalla ja pohjakerros on piilossa kenttäkerroksen alla. Sammalista alueella kasvaa eniten metsäliekosammalta. Pensaskerroksen yllä puustokerros on täynnä nuorta pihlajaa, jonka joukossa kasvaa muutamia haavan taimia, nuorta vaahteraa ja tuomea.

Alueen valoisalla kalliolla ja sen lähettyvillä kasvaa vadelmaa, katajaa, terttuseljaa, harmaa- ja valkoporonjäkälää, suolaheinää, kalliokieloa, mäkitervakkoa, heinätähtimöä, kallioimarretta. Mäenrinteessä tapaa puolestaan katajaa ja paatsamaa, sudenmarjaa, muutaman vanhan kuusen, maitohorsmaa ja hiirenporrasta. Valtapuuna on mänty, mutta joukossa kasvaa myös nuoria tammia.

Kallion lähistöllä viihtyy lisäksi sananjalka, kielo, korpialvejuuri, metsäkorte, ojakellukka ja kenttäkerroksen valtalajina heinät. Puustossa on muita kohtia enemmän vanhoja koivuja.

Niittyaukean ympärillä kasvaa paljon lehtipuuta, mm. pajua, mutta ei juurikaan enää nuorta taimikkoa. Lehtokorte, heinät sekä metsäkurjenpolvea kasvavat näillä alueilla runsaina.

Hiidenkirnunmetsän kasvillisuus

Hiidenkirnumetsässä, erityisesti pihatien reunassa kasvaa runsaasti tuomea. Pensas- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden muodostavat suureksi osaksi samat kasvit kuin Sprengtporteninmäellä. Metsä on vanhaa ja mäntyvaltaista.

Aukeilla paikoilla kasvaa kevätlinnunhernettä, nurmitädykettä, mustikkaa, runsaasti poimulehteä, ojakellukkaa, leinikkiä sekä hiirenvirnaa.

Pakakallionmäen kuusimetsäalueet ovat varjoisia, ja pensaskerros harvenee muutamia terttuseljoja lukuunottamatta. Hiirenporrasta kasvaa kuitenkin runsaasti. Metsän pohjakerrosta värittää runsaana lehväsammal. Kenttäkerroksesta löytyy korpi-imarretta ja ahomansikkaa. valkovuokkoa, sekä syvemmällä kuusimetsässä käenkaalia, korpialvejuurta, suo-orvokkia sekä metsäorvokkia. Alueelta on löytynyt myös hirvenjälkiä.