Seestan Lintusaari

Alue on valoisa, kasvillisuudeltaan melko rehevä ja etenkin alussa vain noin 50 m leveä.

Info

Nastolan Kivijärvellä

Parhaiten alueelle pääsee kävellen Sokeritopanmäeltä

Lintusaari on kapea niemi, joka työntyy yli puoleenväliin Kivijärveä

Seestan Lintusaari sijaitsee Lahden Nastolan Kivijärvellä, noin 400 m Sokeritopanmäestä länteen. Lintusaari on kapea niemi, joka työntyy yli puoleenväliin Kivijärveä. Alue on valoisa, kasvillisuudeltaan melko rehevä ja etenkin alussa vain noin 50 m leveä. Niemen molemmin puolin puiden lomasta erottuukin kaunis järvimaisema. Alueen läpi kulkee jo osittain umpeenkasvanut mutta helposti jalan kuljettava polku.

Kulkuyhteydet

Lintusaarelle vie Seestan kartanon suunnasta tuleva, Sokeritopanmäen läpi kulkeva polku, joka on myös melko umpeenkasvanut. Lähimmät tiet alueelle ovat pidemmän matkan päässä olevat Rahkosentie ja Seestantie. Lisäksi alueen lähimmät pikkutiet päättyvät ranta-asutusten pihoihin.

Parhaiten alueelle pääseekin kävelemällä sinne polkua pitkin Sokeritopanmäeltä.

Kasvillisuus

Lintusaaren alkupäässä kasvaa tervaleppää, vanhaa koivua, muutamia mäntyjä, haapaa, tuomea, pihlajaa, harmaaleppää ja pajua. Kenttäkerroksesta puolestaan löytyy mesiangervoa sekä runsaasti korpialvejuurta.

Keskemmällä Lintusaarta pohja- ja kenttäkerroksen kasvistosta löytyy suo-orvokkia, metsäkortetta, soreahiirenporrasta, runsaasti kieloa ja nuorta korpi-imarretta, käenkaalta, metsäalvejuurta, metsälieko- ja seinäsammalta, sudenmarjaa, joitakin mustikanvarpuja, muutamia metsäkurjenpolvia, kevätlinnunhernettä, metsäorvokkia, mesimarjaa, metsätähteä, valkovuokkoa, oravanmarjaa, kangasmaitikkaa ja ahomansikkaa.

Pensaskerroksessa kasvaa jonkin verran vadelmaa, nuorta haapaa ja tammea, tuomea. Valtapuina pysyvät edelleen lehtipuut, erityisesti korkea harmaaleppä ja mänty. Nuoremman puukerroksen muodostaa pihlaja ja kuusi sekä muutamat haavat.

Kenttäkerroksessa on kieloa ja mustikkaa sekä lillukkaa. Polun ympärillä kasvaa tiheää nuorta kuusikkoa, joka vaihtuu alueen päädyssä runsaiksi nuoriksi katajiksi.

Lintusaaren kärjen kohdalla puustossa alkaa runsastua isot lepät kuusten seassa ja aivan rannalla viihtyvät tuomi sekä korkeat männyt. Harmaaleppä ja pihlaja ovat vallitsevat lajit nuoremmassa puukerroksessa. Lisäksi pensaskerroksen joukossa kasvaa muutamia nuoria kuusia, paatsamia, haapoja ja pihlajia.

Kenttäkerroksen muodostavat puolukka, mustikka, kielo, poimulehti, runsaat heinät, sarat, lehtokortteet ja metsämaitikat. Metsän pohjalla on myös kariketta. Alue on kärjen kohdalla hyvin valoisa runsaiden lehtipuiden ja vanhahkon mäntypuuston ansiosta. Eläinten jäljistä alueella on havaittu mm. majavan osittain kaluama puu.