panorama2

Lajit

kukkanen.jpgLahden sijainti erilaisten luonnonmaantieteellisten maisematyyppien raja-alueella luo perustan monipuoliselle eliöstölle. Kaupungin halkova ensimmäinen Salpausselkä on hallitseva maisemaelementti, jonka pohjoispuolella alkaa Järvi-Suomi ja eteläpuolella suhteellisen tasainen Rannikko-Suomen vyöhyke. Lahden noin 150 neliökilometrin pinta-alasta alle puolet sijoittuu Järvi-Suomen puolelle: Alueelle mahtuu viisi järveä, joista Vesijärvi on merkittävin.

Eteläpuoleista aluetta luonnehtivat jääkauden jälkeisten Itämeri-vaiheiden savi- ja silttikerrostumille perustetut pellot, joita kuusivoittoiset metsät ja kallioalueet pilkkovat. Vesistöjä on eteläpuolella vähän. Merkittävä lajistoa rikastava tekijä tällä alueella on Porvoonjoki sivujokineen ja -puroineen.

Kaupungin luonnonsuojelualueet ja monimuotoisuuskohteet ovat monilajisia luonnon aarreaittoja. Lahden kahdeksan luonnonsuojelualuetta ovat edustava valikoima elinympäristöjä, kuten erilaisia vanhoja metsiä, soita, lintuvesiä ja niittyjä.

Suojelualueiden suppeaa pinta-alaa täydentävät kaupungin viheralueet, joista useita on hoidettu luonnonarvoja kunnioittaen ja säästäen. Monille vanhan metsän lajeille kaupungin vanhat metsiköt antavat vielä turvaa tehokkaan metsätalouskäytön supistaessa elinalaa muualla. Kaupunkien luontoalueiden käyttöpaine on toisaalta suuri, mikä vaikuttaa monien eliöiden elämään.