panorama2

Luonto ja ympäristö - yleisjulkaisut

Elävä Porvoonjoki, ihmisen toiminnan vaikutus Porvoonjokeen. Porvoonjoen kuormitusselvitystyöryhmä, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 1991.

Kolunen H.: Päijät-Hämeen luonto. Päijät-Hämeen liitto 1993.

Kulmalahti A.: Kohti kestävää Lahtea, katsaus ympäristömme tilaan. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 1 / 2002.

Lahden kaupungin ympäristöohjelman 1996-2000 arviointiraportti. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1999.

Lahden ympäristöraportti 2002. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 3 / 2002

Lahden luonto, biologian ja maantieteen opetuskohteet. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus A 10 / 2000.

Tuominen L. ja Kolunen H.: Vesijärvi, luontoa - tutkimusta - maisemia. Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1992.