panorama2

Laji- ja luontoselvitykset

Aarnio J., Aulaskari H., Jääskä T., Koskinen S., Kulo T., Orava N. ja Vaarala H.: Lahden Ritamäen pienimuotoinen kovakuoriaistarkkailu vuonna 2001. Turun ammattikorkeakoulu, Kalatalouden koulutusohjelma 2001.

Clayhills T., Haikkola M., Mäkinen N., Pietilä J., Pölkki M., Savolainen A., Tikander S., Vatanen H. ja Österlund M.: Lahden Ritamäen kovakuoriaistarkkailu 2002. Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 2002. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Erkinaro M.: Lahden lepakot, kartoitus 2003 ja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 2 / 2005

Faunatica Oy: Lahden Ritamäen ja Kilpiäisten tikkametsän perhoslajiston selvitys. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 4 / 2005.

Hovi A.: Kariniemen ja Niemenkallioiden metsien putkilokasviselvitys. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Kiuru A.: Ahonlaitaan, Lahden perinnebiotoopit. Lahden tekninen virasto, maankäyttö 2002.

Kuha M.-L., Määttänen K., Neuvonen M., Ruokolainen J., Suhonen V. ja Vanninen V.: Lahden Ritamäen pienimuotoinen kovakuoriaistarkkailu vuonna 2000. Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti.

*Laaksonen M., Autio S. ja Airola J.: Lepola. Hämeen ympäristönsuojelutoimisto 1993.

Lahden seudun ympäristöpalvelut ym.: Ahtialan Paakkolanmäen muinaismuistoalue ja lammaslaidun. Lahden seudun ympäristöpalvelut, Lahden kaupunginmuseo & Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 2015.

Lammi E. ja Saikko P.: Vesijärven sataman lokkiselvitys 2003. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 3 / 2005.

*Lumo 2000 luontokohteet.

Metsänen T.: Lahden II Lintuatlas 2009-2011. Lahden seudun ympäristöpalvelut. EsaPrint, Lahti. 

Mäkinen J.: Lahden kaupungin pikkutikkakartoitus 2002. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Mäkinen J.: Lahden kaupungin liito-oravakartoitus. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Mäkinen M.: Kintterönsuon-Hakalaukunmäen kääväkässelvitys 2004. Valvonta- ja ympäristökeskus 2005.

Rope M.: Enonsaaren maisemaselvitys. Tekninen virasto, valvonta- ja ympäristökeskus 1998.

Saikko P. ja Loikkanen M.: Lahden lintuatlas 1998-1999. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 4 / 1999.

Sarkanen S: Lahden kaupungin tikka-alueet. Hämeen ympäristökeskus . 2001.

Venetvaara J. ja Lammi E.: Enonselän vesikasvit 1995 - Vesijärven Enonselän kasvillisuuden nykytila ja viimeaikaiset muutokset. Biologitoimisto Jari Venetvaara ky.

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2001: Vesijärven rantayleiskaava, kaavan vaikutukset Kutajärven alueen ja Pähkinäkukkulan Natura 2000 -alueisiin.